top of page

Mijn missie

Samen voor een spontaner, assertiever, speelser, vrijer & meer eigen leven in verbinding.

Met m'n praktijk "Bittere ernst, Zoete verwondering" wil ik volwassenen en koppels vrijer, authentiek en oordeelloos in hun eigen leven laten staan.  

Dit doe ik door middel van gesprek en creatieve tools zoals spel, theatertechnieken en -methodes, schrijven en creëren. 

Met "Bitter Ernst, Zoete verwondering" zet ik de waarden: verwondering, verbinding, (zelf)vertrouwen en spontaniteit terug in de wereld. 

Therapeut-Lara-Debeuf-Gentbrugge-Bedankt

OVER MIJ 

Hallo daar,

Ik ben Lara, bezielster van de eigenzinnige praktijk: ‘Bittere ernst, Zoete verwondering’.

Van kleins af aan is mijn interesse in mensen en interacties groot. Ik engageerde me voor diverse sociale projecten en ging enthousiast op de planken staan.

Therapeut-Relatietherapie-Gent-Lara-Debe
Coach-Therapeut-Gent-Lara-Debeuf-OverMij

Binnenstebuitendenker

Op mijn rapport vroeger stond steeds: "Lara houdt geen blad voor de mond" of "Lara moet leren de dingen te gebruiken waarvoor ze dienen". Slechte punten dus voor precieze vakken zoals wiskunde, maar schitterende punten voor plastische opvoeding, opstellen schrijven en esthetica. 

 

Als binnenstebuiten - denker zie ik mogelijkheden en durf ik buiten de lijntjes kleuren. Ik ben een krak in het om-denken van situaties, verwachtingen en interacties.

Speelsheid, verbinding en verwondering zijn onmisbare waarden voor mij. Het zijn mijn essentiële levensmiddelen, mijn rode draad.

Het leven is één grote ontdekkingsspeeltuin. Het enige wat je écht nodig hebt, is het lef om er op je eigen manier in te spelen. De spelregels bepaal je zelf.

THERAPEUTEN ZIJN ook mensen

Zes jaar geleden werd ook ik getroffen door het burn-out monster.

Het sloopte mijn lijf. 

Het zoog liters energie. 

Het dwong me mijn grootste oordelen en angsten in de ogen te kijken. 

 

Het was een reis waarvan ik herrees. Een moeilijke reis die mij bewust maakte. Het bracht me inzicht. Inzichten die ik in acties omzette. Door deze reis weet ik nog beter dan voorheen wat ik wil.

 

Zo werd m’n praktijk ‘Bittere ernst, zoete verwondering’ geboren. ​​​

ga zelf op ontdekkingstocht

Al te vaak bepalen oordelen van anderen, maar ook van jezelf hoe je leeft. Je wilt voldoen aan verwachtingen van anderen, je je stekels op om jezelf te beschermen of je hebt angst om te falen. We zijn bang voor het onbekende. We hebben schrik om niet te voldoen aan de grote berg verwachtingen.

 

We aarzelen vaak om alleen op ontdekkingstocht te gaan. Dit alles maakt dat jij jezelf verliest, dat jouw speelse kind verdwijnt. Op die momenten helpt het een therapeut onder de arm te nemen die mee kijkt en naast je te wandelt. 

"Mensen leren af zichzelf te zijn, dat maakt hen ongelukkig."

Onze wereld heeft nood aan echte, spontane mensen, personen die durven kiezen voor zichzelf en zich durven tonen.

Ik bied jou een plek waar jij gehoord wordt in je eigenste zijn, waar jij mag zijn. Voor mij is jouw verhaal het vertrekpunt.

Door jezelf als ‘totaalpakket’ serieus te nemen, openen er deuren voor zaken die je onmogelijk achtte en kan je dingen waarvan je dacht dat vooral de anderen dit kunnen, maar jij toch niet. Ik bied therapie die oor heeft voor jou, ook al heb je er zelf nog geen woorden voor.

De zoete verwondering slaat toe.

Ont-dekken = niet langer toedekken wie je bent

Ik ben een down to earth therapeut. Geen zweverige dingen, maar jezelf herontdekken door samen te kijken, te beleven en te onderzoeken.

Door zelf actief in jouw situatie te staan leer je jouw obstakels, patronen en hindernissen kennen van binnenuit. Deze tot onderwerp maken van ons samenspel heeft als resultaat dat jij ze kan detecteren, herkennen, bewerken en transformeren.

Op speelse wijze uitdrukking geven aan onuitgesproken verlangens en behoeften schept de mogelijkheid om verdiepend aan de slag te gaan. Samen spreken, in beweging komen en ontmoeten in het spel is een directe manier van werken. Jouw patronen worden zichtbaar, dingen worden hanteerbaar en jij wordt  in staat gesteld nieuwe zaken uit te proberen en vorm te geven. 

Op een verantwoorde manier mijn werk uitvoeren en dit met bakken passie en gedrevenheid in de wereld zetten is mijn missie. 

Naast mijn werk als psychotherapeut en relatietherapeut in m'n praktijk ben ik co-creator en actief aan de slag bij Demiclowns vzw. Daarenboven heb ik 7 jaar ervaring binnen de residentiële setting als therapeut. 

bottom of page